HURA, prosti ?as 2016
Prispeval: Bojan   
torek, 22. november 2016

Po uspešno zaklju?enem projektu HURA, prosti ?as v preteklih letih, smo se v klubu KMN Slovenske gorice odlo?ili v omenjenem projektu sodelovati tudi v letu 2016.

Po uspešno pripravljeni prijavni vlogi in podpisani pogodbi z Zavodom za šport RS Planica, smo v ?asu jesenskih po?itnic izvajali aktivnosti v sklopu projekta HURA, prosti ?as 2016. Druenja z osnovnošolskimi otroci so se odvijala v štirih dneh jesenskih po?itnic in sicer:

  1. 02.11.2016
  2. 03.11.2016
  3. 04.11.2016
  4. 05.11.2016

Aktivnosti vse štirih dni so potekale v sklopu programa "Odprimo športne telovadnice - jesenske po?itnice", k vadbi pa so se pridruili tako fantje, kakor tudi dekleta iz naše okolice, predvsem pa u?enci osnovne šole Voli?ina.

Sre?anja so potekala v dopoldanskem ?asu, ve?inoma med 9.00 in 13.00 uro, udeleenci pa so se pri rekreaciji soo?ali z razli?nimi športnimi panogami. Glavno pozornost smo namenili gimnastiki, atletiki, nogometu, košarki in športnim (štefetnim) igram. 

Vsak dan se je vadbe udeleilo preko 20 otrok, kar nam je dalo potrditev, da so bili z našim delom in programom zdovoljni. Skozi naše druenje smo uspeli izvesti veliko razli?nih aktivnosti, ki so naredile zadovoljne nas trenerje, otroke in tudi njihove starše. Potrudili smo se in projekt izpeljavi strokovno in kvalitetno. Veseli nas, da smo uspeli naše udeleence vklju?iti tudi v povezan kolektiv in jih tako seznaniti tudi z "resnim delom" - tekmovanjem. Ob koncu smo namre? pripravili tudi tekmovanje, kjer so se v raznih spretnostih skupine pomerile med seboj.  

 slika_splet_1_640x480px.jpg

 slika_splet_2_640x480px.jpg

Comments
Search
Only registered users can write comments!

3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Zadnja sprememba ( torek, 22. november 2016 )